top of page

Fotografia ecommerce

Posar atenció als detalls i a la il·luminació és essencial a l'hora de realitzar fotografies per a comerços digitals o catàlegs. Cal fer tantes fotografies com siguin necessàries perquè l'usuari comprengui el producte i no tingui dubtes de cara a la compra.

Fotografio tota mena de productes, utilitzant fons de colors plans i il·luminació artificial amb flaixos, garantint el màxim control en la imatge final.

bottom of page